Svátek má: Přemysl

Regiony

Velikost textu:

V trase obchvatu Lukavce byly objeveny nálezy ze středověku

V trase obchvatu Lukavce byly objeveny nálezy ze středověku

Stavba obchvatu Lukavce na Pelhřimovsku, jejímž investorem je od jara Kraj Vysočina, v těchto dnech odhalila tajemství.

Archeolog s nálezem předmětu ze středověku.
21. dubna 2021 - 11:00

V prostoru, kde obchvat protíná tok Lukaveckého potoka, našli archeologové pod vedením Petra Duffka specifickou technickou keramiku se zbytky dehtu nebo torzo středověké pece. „Nález potvrzuje, že v této lokalitě byl ve druhé polovině 13. století dehtářský výrobní areál z 2. poloviny 13. století. Prozatím byla skrytá přibližně polovina plochy, kde očekáváme nálezy s tímto areálem spojené,“ popisuje Petr Duffek.

Náměstek hejtmana pro oblast financí a dopravy Miroslav Houška potvrdil, že archeologický průzkum v V trase obchvatu Lukavce bude probíhat ještě několik týdnů s tím, že harmonogram stavby s touto aktivitou počítá.
 
Výzkum provádí ARCHAIA Brno subdodávkou pro Muzeum Vysočiny Jihlava a ve spolupráci s Městským muzeem Antonína Sovy v Pacově. Archeologové jsou zhruba ve třetině svého výzkumu resp. v polovině odkryté plochy, kterou mají v plánu prozkoumat.


„V dosud prozkoumaných částech plochy zachytáváme smýcený les a na jeho místě jednotlivé objekty spojené s výrobou dehtu. Pro náš výzkum bude zásadní zachytit, v jakých typech výrobních zařízení byl dehet produkován. Pro toto období to mohou být dvouplášťové pece či pro výrobu dehtu upravené milíře. Důležitou součástí výzkumu budou také analýzy uhlíků dřevin z výplně objektů, netypické silnostěnné technické keramiky pro zachytávání či další rafinaci dehtu a také archeobotanická analýza profilu nivy Lukaveckého, která pomůže rekonstruovat podobu přírodního prostředí v době provozu výrobního areálu,“ říká archeolog Petr Duffek.

Novostavba obchvatu městyse Lukavec na silnici II/128 se nachází v severojižním směru východně od obce. Nová silnice bude dlouhá přes dva a půl kilometru. Její trasa respektuje současnou zástavbu obce i položení rybníků Loutovec, Pavlovec a Pazderák. Součástí stavby by měly být tři úrovňové křižovatky napojující místní a další obslužné komunikace a tři mosty.

(pšt, novinkyvysocina.cz, zdroj: portál Kraje Vysočina)