Svátek má: Julie

Regiony

Velikost textu:

V sídle Kraje Vysočina se konal seminář k lesnímu hospodářství

V sídle Kraje Vysočina se konal seminář k lesnímu hospodářství

Na začátku března se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil seminář zaměřený na problematiku přetrvávající kůrovcové kalamity a možnosti poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost.

Z jednání
15. března 2023 - 11:00

Na semináři vystoupili zástupci Kraje Vysočina, Lesní ochranné služby a Ministerstva zemědělství.

Odborný seminář zahájil Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí, který komentoval alespoň část aktivit kraje, kterými se snaží napomáhat vlastníkům lesa v tomto pro ně nelehkém období. Zmíněna byla soutěž zemědělství a lesnictví v Kraji Vysočina, kdy první školní kolo proběhne 20.–27. března letošního roku, druhé kolo 12. května 2023. Krátce komentoval projekt Ověřování hospodářského využití vybraných druhů dřevin v podmínkách Kraje Vysočina. Ještě než vyzval k široké diskusi na téma letošního semináře, ocenil vysoké nasazení lesníků v Kraji Vysočina při zvládání kůrovcové kalamity a zdůraznil a vyzdvihl, že téměř ¼ veškerého zalesňování po lesní těžbě proběhla v roce 2021 právě na Vysočině. Krátce se také dotknul rozsahu administrace příspěvků na hospodaření v lesích ze státního rozpočtu.Hlavní část semináře byla zaměřena na aktuální informace zaměřené na oblast lesního hospodářství, mimo jiné příspěvků na podporu hospodaření v lesích. Této části semináře se na vysoké profesionální úrovni ujali zástupci Ministerstva zemědělství, jmenovitě vedoucí oddělení ekonomických nástrojů lesního hospodářství Jan Lojda společně s kolegou Tomášem Smejkalem. Kromě plánovaných legislativních změn následujícího období byla detailně komentována současná podoba platných pravidel pro poskytování příspěvků do lesů, ale i navrhovaná podoba pravidel poskytování příspěvků prostřednictvím tzv. programu Adaptace. Ta je v současné době komunikována s Evropskou komisí. Významná pozornost byla věnována tzv. pětiletému závazku, jehož podoba bude klíčová pro atraktivnost tohoto dotačního titulu pro většinu vlastníků lesa. Praktický důsledek komunikace nových pravidel s Evropskou komisí je odložení termínů podávání žádostí do tohoto programu, a to o cca dva měsíce, tedy na období cca kolem  pololetí letošního roku.

Závěrem semináře vystoupil zástupce lesní ochranné služby František Lorenc, který okomentoval aktuální informace z ochrany lesa. V rámci výhledu dalšího možného vývoje potvrdil, že i přes meziroční pokles existuje stále vysoce kalamitní situace a hrozba jejího opětovného zhoršení, zejména vlivem povětrnostních podmínek.

NovinkyVysočina.cz informovala Eva Neuwirthová, tisková mluvčí, Kraj Vysočina.

(rp,novinkyvysocina.cz,foto:krajvysocina)Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
67%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%