Svátek má: Zora

Regiony

Velikost textu:

V Kraji Vysočina budou od 4. do 10.ledna opět aktivovány školy

V Kraji Vysočina budou od 4. do 10.ledna opět aktivovány školy

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek dnes podepsal rozhodnutí o určení škol k zajištění péče o děti zaměstnanců krizových profesí v období od 4. do 10. ledna 2021.

Ilustrační foto
4. ledna 2021 - 07:30

Určená školská zařízení zajistí péči o děti zaměstnankyň a zaměstnanců vyjmenovaných krizových. Vzhledem k prozatím omezené délce platnosti vládního usnesení jsou nyní přednostně k dispozici školy v patnácti sídlech obcí s rozšířenou působností. Systém přihlašování zůstává stejný jako v předchozích dvou vlnách: rodiče vyplní přihlášku, zaměstnavatel potvrdí a po obdržení přihlášky škola kontaktuje rodiče a dojednává podrobnosti nástupu.
 
Vedení Kraje Vysočina i touto cestou děkuje starostům i primátorce Jihlavy, především pak pracovníkům určených škol za trpělivou, profesionální spolupráci a za rychlou reakci, díky níž bylo možné v rekordním čase zajistit vládou nařízenou službu. Zájem rodičů svěřit své dítě do péče pověřených škol svědčí o tom, že rodiny mají v tuto nenahraditelnou službu velkou důvěru.Nezbytná péče o děti ve věku 3 až 10 let je poskytována zákonným zástupcům, kteří jsou:
 • Zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • Zaměstnanci obecní policie
 • Zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví
 • Zaměstnanci v sociálních službách podle určeného zákona
 • Sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech dle příslušného zákona
 • Zaměstnanci úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 •  Zaměstnanci Finanční správy ČR
 • Příslušníci ozbrojených sil
 • Zaměstnanci MV, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • Pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení
 • Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy
 • Zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • Zaměstnanci zařízení školního stravování
 • Zaměstnanci České pošty

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zlínskénovinky.cz informovala Jitka Svatošová, tisková mluvčí, Krajský úřad Kraje Vysočina.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)