Svátek má: Slavomír

Regiony

Velikost textu:

Most v centru Třebíče čeká úplná demolice

Most v centru Třebíče čeká úplná demolice

Ideálně v dubnu letošního roku by měla začít avizovaná rekonstrukce třebíčského mostu, který propojuje Žerotínovo náměstí s Komenského náměstím v centru Třebíče. Stávající Podklášterský most dlouhý bezmála 120 metrů čeká úplná demolice.

Je třeba most nový
16.únor 2016 - 08:00

Následovat bude vystavění nové mostní konstrukce přes řeku Jihlavu. „Během rekonstrukce dojde k rozšíření komunikace oproti stávajícímu stavu, bude provedeno nové odvodnění, rekonstrukce zábradlí a přeložky inženýrských sítí. Opravě samotné předcházela společná jednání s městem a památkáři,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.

Na novém Podklášterském mostu ze železobetonu budou podle projektu tři jízdní pruhy usnadňující odbočení vlevo k náměstí. Pro chodce budou k dispozici dva chodníky vedené po obou jeho stranách, jejichž existence má zvýšit bezpečnost pěších. „Změny nivelety mostu nejsou výrazné, jde pouze o 50 cm. Jsou dány technickým řešením stavby, její konec výškově naváže na stávající komunikaci. Opravovat se budou také přilehlé zpevněné plochy a směrem na Žerotínovo náměstí budou přidány také nové opěrné zdi,“ upřesnil Libor Joukl.Součástí projektu je také úprava křižovatky II/351 s ulicí Jihlavská brána po křižovatku I/23. Ta má zajistit především zvýšení průjezdnosti světelné křižovatky s ulicí Jihlavská a Vítězslava Nezvala úpravou do průsečné křižovatky typu X a rozšíření autobusových zastávek.

Současný Podklášterský most přes řeku Jihlavu v Třebíči byl postaven v roce 1930. Původní projekt počítal s jeho životností 100 let. Kraj Vysočina přistoupil ke generální rekonstrukci zejména z důvodu špatného stavebně technického stavu mostu a nevyhovujícího šířkového uspořádání komunikace na něm. Most patří ke klíčovým komunikacím ve městě. Jeho současný stav odpovídá enormnímu dopravnímu zatížení, i proto je třeba začít s rekonstrukcí co nejdříve.

Chystá se oprava silnice mezi Velkým Meziříčím a Tasovem


Stavební práce musí být vyhotoveny během jedné stavební sezóny. Rekonstruovat se začne pravděpodobně letos v dubnu, práce potrvají do konce roku 2016 s nutností úplné uzávěry mostu. Kraj Vysočina momentálně vypsal veřejnou zakázku na dodavatele stavby. Novinkyvysočina.cz informovala Jitka Svatošová z tiskového oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina.

(kp,novinkyvysocina.cz,foto:Kraj Vysočina)