Svátek má: Kvido

Regiony

Velikost textu:

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy je prováděno od roku 2010 na základě společného projektu Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy.

Ilustrační foto
7. března 2023 - 11:00

Měřící stanice je umístěna v areálu společnosti Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o., která od začátku projekt podporuje poskytnutím vhodného místa pro stanici a elektrické přípojky pro provoz měřících přístrojů. Probíhá zde měření prašného aerosolu rozděleného na velikostní frakce (prachové částice velikosti PM10 a PM2,5) a oxidů dusíku (vyjádřených jako NO, NO2 a NOx). Pro účely vyhodnocení měření kvality ovzduší byla data srovnána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) v Jihlavě a v Košeticích.
 
V případě stanice AIM Jihlava se jedná o městskou pozaďovou stanici reprezentující pozadí města Jihlavy. Regionální pozaďová stanice v Košeticích měří pozadí Kraje Vysočina s minimálním ovlivněním antropogenními zdroji.

Od roku 2011 nebyl na měřící stanici v lokalitě Automotive Lighting překročen imisní limit prachových částic (za překročení limitu se považuje 35x překročení průměrné denní koncentrace v daném kalendářním roce). Nejnižší počet dní s překročenou hodnotou tohoto limitu byl naměřen v teplém a příznivém roku 2015 a v roce 2018. I v roce 2022 je patrné, že nejvyšší počet dní s vysokou denní koncentrací prachových částic se vyskytuje v topné sezóně ve večerních a nočních hodinách po zatopení. Důležitým faktorem je rovněž rychlost větru – pokud je bezvětří, nedochází k rozptylu škodlivin, ale naopak k jejich kumulaci a koncentrace rostou. Mimo topnou sezónu k překračování limitu pro průměrnou denní koncentraci nedochází vůbec.I z hlediska koncentrací oxidů dusíku byla situace v Jihlavské průmyslové zóně velmi dobrá a k překročení imisních limitů v roce 2022 také nedošlo. Koncentrace oxidů dusíku souvisí především se zatížením dopravou. Zvýšené koncentrace v rámci denního chodu tak byly pozorovány během ranní a večerní dopravní špičky. Z hlediska týdenního chodu jsou vyšší koncentrace měřeny v pracovní dny s vyšším zatížením dopravou. I tak byly koncentrace nízké, charakteristické pro městské pozadí. Vedle silniční dopravy (tato lokalita je dopravně jednou z nejzatíženějších lokalit v Jihlavě) jsou dalším významným zdrojem oxidů dusíku spalovací procesy ve stacionárních zdrojích.

„Ovzduší v Jihlavě lze, stejně jako ovzduší na celé Vysočině, dlouhodobě považovat za velmi kvalitní a Kraj Vysočina stále patří k regionům s nejčistším ovzduším v České republice,“ konstatuje krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek a dodává: „I přesto bude kraj nadále podporovat opatření ke snížení emisí a věnovat se monitoringu, protože jen dlouhodobé a kontinuální výsledky měření mají objektivní a vypovídající charakter. Nejlepší zprávou je, že se znečištění ovzduší ve sledovaném desetiletém období daří snižovat.“

NovinkyVysocina.cz informovala Eva Neuwirthová, tisková mluvčí , Kraj Vysočina.

(rp,novinkyvysocina.cz,foto:arch.)
Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano
transparent.gif transparent.gif
41%
Ne
transparent.gif transparent.gif
20%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
39%