Svátek má: Jeroným

Regiony

Velikost textu:

Kraj Vysočina podpoří monitoring obsazenosti doupných stromů

Kraj Vysočina podpoří monitoring obsazenosti doupných stromů

Kraj Vysočina podpoří monitoring obsazenosti doupných stromů. Zaměří se hlavně na výskyt a ochranu lesních druhů sov.

Radní Kraje Vysočina Pavel Hájek u označeného doupného stromu v okolí Javořice
8. června 2023 - 11:00

Sovy patří odjakživa k jedné z nejznámějších skupin našich ptáků. Většina sov jsou samostatně žijící noční živočichové s řadou adaptací, které jim umožňují lovit za tmy. Na území Kraje Vysočina je evidován hnízdní výskyt celkem 7 druhů sov, a to: výr velký, sova pálená, sýček obecný, puštík obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný a kalous ušatý. Sovy vyhledávají k hnízdění různá stanoviště. Převažují lesní druhy, které k hnízdění vyhledávají dutiny stromů, např. puštík obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný. Dnes již mimořádně vzácné druhy synantropních sov hnízdí převážně na budovách. Mezi ně patří například sova pálená nebo sýček obecný.
 
Na ochraně lesních druhů sov, ale i dalších druhů ptáků hnízdících v dutinách stromů, spolupracuje Kraj Vysočina od r. 2019 s Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině a s Lesy České republiky, s. p. Do spolupráce se postupně zapojilo i několik dalších vlastníků lesa. Cílem této spolupráce je i nadále pokračovat v plošném vyhledávání a značení doupných stromů a také postupně přeznačit již dříve označené stromy. „Doupné stromy jsou označovány modrým trojúhelníkem a je důležité tyto leckdy málo vitální stromy neodstraňovat a také v jejich okolí nerušit,“ upozorňuje Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Celkový počet s podporou Kraje Vysočina přeznačených a nově označených stromů dosáhl množství přibližně 3 700.

V letošním roce Kraj Vysočina navíc podpoří částkou 87 tisíc korun monitoring skutečné obsazenosti doupných stromů v Jihlavských vrších. Jedná se o tzv. přímou kontrolu (tj. fyzický průzkum) doupných stromů stromolezeckou metodou. Monitoring prověří míru využití doupných stromů cílovými druhy a přinese unikátní údaje o reálné početnosti a hnízdní hustotě sýců rousných i dalších dutinových hnízdičů. Celkem bude zkontrolováno téměř 400 hnízdních dutin. „Sovy i hmyzožraví pěvci zastávají nepostradatelné ekosystémové funkce v ochraně lesa před drobnými hlodavci a hmyzími „škůdci“ a udržování rovnováhy v přírodě. Jejich dostatečný výskyt vede ke zlepšení zdravotního stavu lesů a následně ke sníženému používání biocidů v krajině, proto je třeba jejich ochraně věnovat pozornost. Základním předpokladem pro jejich život je kromě dostatečné potravinové nabídky právě dostatek dutin pro hnízdění,“ doplňuje radní Pavel Hájek.

Sovy mají vesměs velmi nenápadné „maskovací“ zbarvení, navíc jim výjimečně měkké peří s hřebínkovitým okrajem umožňuje naprosto tichý let. To jim nejen napomáhá při přiblížení k nic netušící kořisti, ale navíc umožňuje orientaci sluchem, kterou by šustot normálních křídel rušil.Oči sov patří k nejdokonalejším zrakovým orgánům mezi ptáky. Jsou teleskopického typu, přizpůsobeného k vidění při minimálním světle. Zorný úhel obou očí je menší než u ptáků s postranním postavením očí (160°), sovy však tento nedostatek dokážou kompenzovat schopností otáčet hlavou až o 270°. Velmi dobře vyvinutý mají též sluch, který dokáže vnímat zvuky v rozsahu od cca 50 do 21 000 Hz. Citlivost sluchu u sov je tak výrazně větší než u ostatních ptáků, což jim umožňuje lovit i v podmínkách, kdy mohou kořist přesně lokalizovat pouze pomocí sluchu. Sovy mají rovněž nezastupitelnou roli v kultuře. Již ve starověku byly uctívány jako symbol moudrosti, jelikož dokáží vidět ve tmě, což je považováno za důvod propojení sovy s řeckou bohyní moudrosti Athénou, často zobrazovanou se sovou. V rané křesťanské mytologii je naopak sova symbolem ďábla. Houkání sýčka bylo našimi předky chápáno jako věštba smrti. Zároveň však jde o skupinu ptáků, která patří k nejohroženějším, a především z důvodu úbytku hnízdních příležitostí a používáním biocidů v zemědělství, kdy po pozření otrávené kořisti, např. hraboše polního, umírají i sovy jako jejich predátoři.

NovinkyVysočina.cz informovala Eva Neuwirthová, tisková mluvčí, Kraj Vysočina.

(rp, novinkyvysocina.cz,foto:krajvysocina)Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
67%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%