Svátek má: Květa

Regiony

Velikost textu:

Kraj Vysočina má dvě nové přírodní rezervace

Kraj Vysočina má dvě nové přírodní rezervace

Nedaleko Rouchovan na Třebíčsku byly vyhlášeny dvě nové přírodní rezervace Knížecí seč a Výrova skála.

Biotop rezervace Knížecí seč
6. dubna 2019 - 11:00

Obě lokality jsou významné výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů i vysokou přírodovědnou hodnotou a unikátností pro území Kraje Vysočina. Knížecí seč se nachází na jižním svahu nad Novým mlýnem u Tavíkovic,

Výrova skála pak asi dva kilometry jihovýchodně od Šemíkovic v údolí řeky Rokytné. Kromě vzniku dvou nových zvláště chráněných území na Třebíčsku odsouhlasila včera krajská rada rovněž nové vyhlášení stávající přírodní památky Jezdovické rašeliniště. Celková výměra chráněného území se zvýšila z původních 1,8 ha na 2,7 ha.
 
Knížecí seč

Přírodní rezervace Knížecí seč o rozloze 9,2 ha s přibližně hektarovým ochranným pásmem leží na jižním svahu nad Novým mlýnem u Tavíkovic. V rámci Kraje Vysočina se jedná o unikátní lokalitu rozvolněných světlých lesů a lesostepí s výskytem některých silně a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rezervaci nalezneme například orchidej vstavač nachový nebo nenápadný chruplavník větší. Lokalita hostí také početnou populaci ještěrky zelené a pravidelně zde hnízdí dudek chocholatý. V místě bylo pozorováno přes 40 druhů ptáků, žije zde také řada druhů brouků a motýlů.


 
Výrova skála
Zvláště chráněné území nazvané Výrova skála najdeme v údolí řeky Rokytné jihovýchodně od obce Šemíkovice. Přírodní rezervace představuje zachovalý soubor lesní vegetace teplomilných a suchých doubrav, dubohabřin a suťových lesů na skalnatých svazích. V nivě řeky Rokytné se pak nacházejí lužní porosty olšin. Území je cenné výskytem teplomilných rostlin a živočichů. Najdeme tady mimo jiné ještěrky zelené a užovky hladké, objevuje se kolem 60 druhů ptáků. Lokalita je hnízdištěm  výra velkého nebo ohroženého strakapouda prostředního. Celková výměra přírodní rezervace Výrova skála je 24,16 ha.

(pšt, novinkyvysocina.cz, foto: Kraj Vysočina)