Svátek má: Alexandr

Regiony

Velikost textu:

Kraj Vysočina by měl být součástí komunikace o umístění hlubinného

Kraj Vysočina by měl být součástí komunikace o umístění  hlubinného

K aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky předloží Kraj Vysočina zásadní stanovisko týkající se procesu výběru případné lokality pro budoucí úložiště radioaktivního odpadu, říká Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.

Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina
13. ledna 2021 - 11:00

„Aktuální návrh z pera ministerstva pro místní rozvoj posouvá míru zapojení dotčených obcí z „konsensu se zájmy" na pouhou „účast" obcí. Bez existence speciálního zákona o zapojení dotčených obcí to nevnímáme jako dobrý signál směrem k obcím, proto navrhujeme novou formulaci, která zajistí projednávání výběru lokality i za účasti dotčeného kraje a případné provedení výběru finální lokality proběhne se zohledněním oprávněných zájmů jak dotčených obcí, tak kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik souvisejících s umístěním," uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Hana Hajnová.

Dvě ze čtyř Vládou doporučeních lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu jsou situovány na území Kraje Vysočina: Horka mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, Hrádek u Jihlavy. Na těchto lokalitách hodlá stát uskutečnit návazné výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru finální a záložní lokality, které by měly být potvrzeny do roku 2030.Důvodem pro návrh textové změny, kterou požaduje Kraj Vysočina zanést do Politiky územního rozvoje ČR, je snaha o zapojení krajů mezi oficinální účastníky procesu výběru lokality hlubinného úložiště. „V současné době sice kraje v procesu figurují, ale neukotveně, a to i přesto, že se umístění úložiště týká jejich území. Pro nás je velice důležité, aby z pozice kraje směrem k centrálním orgánům šla zpráva, že chceme být účastníkem komunikace. Ve finále to může být zásadní i směrem k obcím. Druhá věc je, jakým způsobem je řešeno postavení obcí. Vláda se zavázala, že vytvoří zákon, který speciálně upraví zapojení obcí do procesu rozhodování o uložišti. Jeho věcný záměr sice pan ministr Havlíček předložil, ale zda se stihne v letošním roce projednat, je krajně nejisté. Obce tak stále zůstávají v legislativním vakuu, což je pro ně i pro nás špatný signál. A proto nesouhlasíme, aby se koncepční materiály ve vztahu k obcím posouvaly v jiném smyslu, než může být postavený zákon," doplňuje Hana Hajnová s tím, že pro současné vedení Kraje Vysočina je zcela zásadní naslouchat obcím a vědět, co chtějí.

Problematika výběru a případného budoucího umístění hlubinného úložiště na území Kraje Vysočina bude jedním z bodů, které budou upraveny v programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina. Nové vedení kraje by v něm mělo deklarovat, že bude v tomto procesu stát na straně dotčených obcí.

(rp,novinkyvysocina,foto:kraj vysocina)