Svátek má: Zora

Regiony

Velikost textu:

Hejtman Schrek: Vakcína a očkování jsou nadějí na normální léto

Hejtman Schrek: Vakcína a očkování jsou nadějí na normální léto

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek informoval o krocích, které přijímá Kraj Vysočina v souvislosti s očkováním proti COVID-19.

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek
6. ledna 2021 - 11:00

Společně se svým náměstkem pro oblast zdravotnictví Vladimírem Novotným nastínil i krajskou představu o nastavení zvažovaného modelu očkování pro občany Kraje Vysočina.
 
„Naším cílem je udělat maximum proto, abychom využili všechny postupně dodané vakcíny na proočkování maxima lidí, a to ideálně do konce června. Pro tuto extrémně náročnou logistickou aktivitu budeme potřebovat další lidské zdroje – už nyní zjišťujeme možnosti a ochotu ke spolupráci v řadách praktických i dětských lékařů, ambulantních specialistů, psychiatrů, lékařských komor, ke spolupráci jsme připraveni přizvat soukromé nemocnice, polikliniky. Potřebujeme pomoc téměř každého, komu visí na stěně lékařský diplom, pro oslovení všech lékařů chystáme kampaň. Osobně jako hejtman Kraje Vysočina budu této profesní skupině adresovat prosbu resp. veřejné oslovení s prosbou o spolupráci. Podle našich předběžných průzkumů je současná reakce lidí v terénu  pozitivní,“ uvedl dnes na tiskové konferenci hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.  

V současné chvíli má Kraj Vysočina k dispozici 975 dávek vakcíny, logistika její distribuce a proočkování zdravotního personálu krajských nemocnic a zdravotnické záchranné služby je pevně daná vč. časového harmonogramu. Ten se bude týkat i další dnes přijaté dodávky dvou balení s cca 2340 dávkami očkovací vakcíny, která dopoledne převzalo distribuční a vakcinační centrum Nemocnice Jihlava.

„Podle metodiky ministerstva zdravotnictví bychom prioritní skupiny zdravotníků, lidí umístěných na odděleních dlouhodobě nemocných, klientů domovů pro seniory vč. personálu a dále složek IZS při dostatku vakcíny mohli stihnout proočkovat do konce února. Od jara do června pak očekáváme zahájení očkování ostatních skupin veřejnosti,“ popisuje časový plán hejtman Vítězslav Schrek.

Znamená to, že kraj, nemocnice i další zásadní partneři by měli cca dva měsíce na rozhodování, naplánování a doladění představ o vybavení očkovacích center, prověření zvolených postupů, které by měly respektovat národní strategii očkování, ale předpoklad je, že zohlední i potřeby samotných obyvatel a také dostupné regionální kapacity.



„Největší vakcinační centrum, které by mohlo pravděpodobně odbavit při dostatku očkovacích látek a při pomoci lékařů z terénu v maximálním vytížení až 400 osob denně jsme schopni zřídit v Jihlavě, vytipovávána jsou vhodná místa. Kraj i nemocnice mají ambice provozovat jej 12 hodin 7 dní v týdnu. Další vakcinační centra by mola postupně vznikat ve všech okresních městech, jejich kapacita bude přizpůsobena spádovosti, aktuálnímu zájmu o očkování a dostatku vakcíny. V následujících dnech, mluvíme o hodinách, oslovím samosprávy největších měst regionu – budou pro nás nepostradatelnými partnery. Oslovím je s prosbou o spolupráci nejen při vytipovávání ideálních dostupných míst s potřebnou infrastrukturou, města chápeme jako zásadní při komunikaci s potenciálními klienty, budou klíčovými partnery při osvětě a sdílení zásadních informací směrem k obyvatelům kraje,“ doplňuje hejtman Kraje Vysočina.

Do konce března je pro Vysočinu avizováno 43 tisíc dávek očkovací látky Pfizer, další vakcíny by měly podle dostupných informací postupně dodávat i další společnosti,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný s tím, že pro skutečný zdar očkování v regionu bude zásadní státní centrální registrační systém, který bude spuštěn centrálně a který plánuje Kraj Vysočina využít, schopnost tohoto systému správně vyhodnocovat prioritní cílovou skupinu a především ohlídat, aby konkrétní lidé byli včas pozváni na očkování druhé dávky. V tomto směru Kraj Vysočina plánuje informační kampaň apelující především na rodinné příslušníky občanů 80+. Jejich registrace se bez pomoci blízkých, pečovatelů nebo asistentů neobejde.

Kraj Vysočina bude prostřednictvím webových stránek www.kr-vysocina.cz, svých novin, ale i s přispěním regionálních médií veřejnost pravidelně informovat o fázích připravenosti na veřejné očkování. První očkování se očekává začátkem března 2021.

NovinkyVysocina.cz informovala Jitka Svatošová, tisková mluvčí, Krajský úřad Kraje Vysočina

(rp,NovinkyVysocina.cz,foto:arch.)