Svátek má: Emil

Politika

Velikost textu:

Ten výbor chce odškodnit Romy i za genocidu v době komunismu

Ten výbor chce odškodnit Romy i za genocidu v době komunismu

Víte, co hledá také Výbor pro odškodnění romského holocaustu v Česku, který se domohl na vládě ČR jednání o vykoupení za účelem zbourání vepřína v Letech, postaveného poblíž dřívějšího pracovního a následně i sběrného tábora pro Romy?

Při nahlížení do katastru nemovitostí se vám ukáže tato mapa
20.srpen 2017 - 08:31

Účel spolku nazvaného Výbor pro odškodnění romského holocaustu v České republice, který byl jako spolek zapsaný L 3353 vedený u Krajského soudu v Hradci Králové 1. ledna 2014, najdete při vyhledání spolku ve Veřejném restříku a Sbírce listin ...

Zde jsou uvedeny čtyři odstavce o účelu spolku ...

a) odškodnění Romů, kteří byli vězněni v koncentračních táborech v době nacismu, a to zejména prostřednictvím vyhledávání pozůstatků ztraceného, zabaveného či jinak odňatého majetku Romů, vypracováváním žádostí a návrhů (petic) určených státním orgánům v zájmu naplnění cílů z.s., v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a iniciováním změn a přijímám nové právní úpravy zákonodárnými orgány, které umožní naplnění cílů z.s.,

b) odškodnění Romů, na kterých byla jakýmkoliv způsobem spáchána genocida v době komunismu, a to zejména vyhledáváním osob odpovědných za spáchané protiprávní činy, vypracováváním žádostí a návrhů (petic) určených státním orgánům v zájmu naplnění cílů z.s., v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a iniciováním změn a přijímám nové právní úpravy zákonodárnými orgány, které umožní naplnění cílů z.s.,

c) zprostředkováváním a usnadňováním zastupování členů sdružení při uplatňování jejich práv a nároků v souladu s platnými právními předpisy a cílem činnosti z.s.

d) aktivizace sociálně vyloučených romských obyvatel a posílení vzájemného česko-romského porozumění v regionech ČR nejvíce postižených  problematickým česko-romským soužitím.


"Nechat bez komentáře účel spolku při naplňování  odstavce b) by neměli  uznávaní historikové, učitelé, kteří v tzv. době komunismu učili dospelé negramotné nebo pologramotné Romy číst a počítat, vojáci, kteří totéž dělali u vojenských útvarů, kam značné množství pologramotných  Romů  nastoupilo základní vojenskou službu, členové veřejné bezpečnosti, kteří děti z mnoha romských rodin vedli do školy, protože je tam jejich rodiče nechtěli vypravovat, sociální pracovniky, kteří zařizovali pro romské rodiny jejich začlenění do společnosti a úředníkům národních výborů, kteří jim přidělovali městské byty a tak dál ... ," nám napsal jeden čtenář, který nás na účel spolku upozornil.

Význam pojmu genocida je totiž podle slovníku cizích slov následný ...
Genocida ... zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin

"Výbor pro odškodnění romského holocaustu v České republice by měl občanům České republiky, kteří žili  a pracovali, jak se v jejich dokumentu píše v době komunismu, vysvětlit, kdy na Romech v té době byla páchána genocida? " ptá se závěrem čtenář webu Prvnizpravy.cz.

Vykupování vepřína v Letech pro údajné zneuctění památky Romů, kteří  údajně ve stejných místech, kde byl postavený po válce vepřín,  zde společně s českými dozorci umírali při  opakovavých vypuknutých epidemích, je  plítvání státními financemi.

Tento závěr vás napadne, když si přečtete stanovisko sněmovního výboru, jehož členové se s celým případem seznámili přímo na místě v Letech.

Sněmovní výbor: Památník v Letech žádné další řešení nepotřebuje

Navíc dochází ke kuriozitě, když  jeden lidovecký ministr Jurečka naříká nad poklesem výroby vepřového masa a druhý ministr ze stejné strany Herman zajišťuje  vykoupení a následné zbourání jako na potvoru zrovna vepřína. Ministr kultury  Herman rovněž po jednáních s vlastníky vepřína uvedl, že na dalším využitím prostoru po zbouraném vepřínu bude  spolupracovat a hádejte s kým? S Výborem pro odškodnění romského holocaustu v České republice, který chce odškodnit Romy i za genocidu v době komunismu.

Jurečka brečí nad poklesem výroby vepřového a Herman bourá vepřín