Svátek má: Taťána

Byznys

Velikost textu:

Na kartografickém nebi se objevil Český historický atlas dějin 20. století

Na kartografickém nebi se objevil Český historický atlas dějin 20. století

Na sklonku roku 2019 vyšel v Nakladatelství Historického ústavu Akademie věd České republiky nový historický atlas, tentokrát věnovaný dějinám 20. století. Po pěti letech letech je na světě  další kartografické dílo, které se věnuje dějinám.

Třináct autorů ze sedmadvaceti se zúčastnilo křtu zajímavého atlasu
16. února 2020 - 16:47

 
„Český historický atlas: Kapitoly z dějin 20. století volně navazuje na dlouholetou spolupráci kolektivu odborníků z Historického ústavu Akademie věd České republiky, z katedry geomatiky Fakulty stavební Českého vysokého učení technického a z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Společným výsledkem jejich dosavadní práce byly především Akademický atlas českých dějin z roku 2014 (2016)," napsal o atlasu ve Zpravodaji České kartografické společnosti jeden z autorů, uznávaný kartograf Jiří Cajthaml z ČVUT v Praze.

„Český historický atlas se člení na tři základní oddíly, Prostor, Čas a Společnost. Záměrně nebylo vybráno prosté chronologické hledisko, kde by zanikly jedinečnost, specifičnost a přetrvávající aktuálnost témat, charakteristických pro 20. století.  Podtitul naznačuje výběrovost témat, danou několika závažnými důvody: 20. století bylo obdobím, naplněným děním, které v mnoha případech prolíná do současnosti, je vnímáno jako součást historické a kolektivní paměti. Některé významné poznatky přitom nebylo možné zpracovat kartografickou metodou. V řadě případů by mapa vybraného území nebyla rovnoměrně, vyváženě pokrytá tema-tickým obsahem, a to nejen s ohledem na nedostatek relativně přesných topografických údajů, vyplývajících z výzkumu historických zdrojů, ale také kvůli jejich roztříštěnosti, nesourodosti či koncentraci pouze do určitých oblastí. V úvahu přicházely rovněž otázky hierarchizace (vyjádření stupně důležitosti, nadřazenosti a podřazenosti), kategorizace a zevšeobecnění (generalizace) údajů pro potřeby map malých měřítek. Závažný problém představovaly hranice území a jejich proměny v dílčích časových meznících, avšak znázorněné společně na jedné syntetizující mapě," popsal atlas kartograf ze Stavební fakulty ČVUT.

„Autorský tým byl mimo jiné limitován rozměry tištěného atlasu a s nimi souvisejícími měřítky jednotlivých map. Tam, kde to bylo nutné, byly hlavní mapy doplněny výřezy s detaily, případně přehledovými mapami.Tematický obsah map byl vždy zpracován tak, aby byl uživatelsky dobře čitelný a srozumitelný. Atlas předkládá vybrané kartograficky ztvárněné historické události, které stále oslovují odbornou i širší laickou veřejnost, ale i témata dosud nezpracovaná. Nabízí pohled na dějinný vývoj v čase a prostoru tak, jak jej umožňují tištěné (analogové) analytické i syntetické mapy, s určitou mírou statičnosti, ale zároveň s předností stability tištěných médií oproti internetovým,"  má jasno  Jiří Cajthaml z ČVUT v Praze.

Slavnostní uvedení do života v podobě křtu atlasu proběhlo 4. února 2020 v kavárně vydavatelství Academia v Praze a křtitelem mimořádného  kartografického díla byl Miroslav Mikšovský, který byl přes dvacet let předsedou České kartografické společnosti v období mezi stoletími.

Prvnizpravy.cz byly na místě děje ...


První zleva je jeden z autorů, uznávaný kartograf Jiří Cajthaml z ČVUT v Praze, který také před samotným křtem atlasu v Praze o kartografickém díle pohovořil

Společná fotografie poloviny autorského kolektivu nového atlasu

Jeden z autorů, uznávaný kartograf Jiří Cajthaml z ČVUT a historička Historického ústavu Akademie věd Eva Semotanová s novým atlasemPrvnizpravy.cz rovněž napsaly  ...(ps, Zpravodaj kartografické společnosti, Prvnizpravy.cz, foto: ps)

Kurzy

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Akcie

NWR
0.1
AAA Auto
24
CETV
80
ČEZ
400
ECM
25.5
ERSTE GROUP BANK A
501.4
FORTUNA
194.5
KITD
5.2
KOMERČNÍ BANKA
490
NWR
272
ORCO GROUP
12.4
PFNONWOVENS
566
PHILIP MORRIS ČR A
13000
O2 C.R.
220
UNIPETROL
382.5
VIG
445.2