Svátek má: Leoš

Regiony

Velikost textu:

Obchvat Velkého Meziříčí se opět o velký krok přiblížil

Obchvat Velkého Meziříčí se opět o velký krok přiblížil

Očekávaný obchvat Velkého Meziříčí má před sebou další krok k realizaci. Rada města uvolnila 25 tisíc korun pro aktualizaci takzvaného záborového elaborátu, tedy celkové koncepce výkupu pozemků pod budoucím obchvatem.

Velké Meziříčí
11. srpna 2014 - 11:18

Aktualizaci záborového elaborátu si vyžádala smlouva s krajem, podle které se město zavázalo k zaměření a výkupu nemovitostí, které jsou pro výstavbu obchvatu nutné. Aktuálně jde o výkup pozemků v celé trase a výkup garáží na Františkově pod budoucím mostem přes údolí. Novinkyvysocina.cz o tom informovala Alena Hortová z kanceláře velkomeziříčského starosty.

"Na výkupy pozemků a garáží už naše zastupitelstvo vyčlenilo v základním rozpočtu téměř čtyři miliony. Na zářijovém zasedání zastupitelstva bychom mohli potvrdit smlouvu o společném postupu s Krajem Vysočina. Jde totiž o další významnou část výkupů a město musí být nápomocno a celou akci připravit," řekl starosta Radovan Necid.

"Po letech přešlapování na místě, kdy se o obchvatu jen mluvilo, se současnému zastupitelstvu a radě podařilo dát věci do pohybu a chceme pozemky začít získávat. Kraj, jako investor akce, pak po získání pozemků může obchvat začít připravovat. Přičemž připomínám, že město zaplatilo a kraji darovalo projekt a ten ještě na své náklady nechalo jednou aktualizovat," prohlásil starosta Necid.  

Podle dohody s krajem město pozemky sice vykoupí, ale hlavně kvůli tomu, aby kraji s touto zátěží pomohlo. Pozemky mají desítky vlastníků a místní radnice je v jednání s takovým počtem lidí operativnější a pružnější. Kraj se naopak zavázal, že pozemky pod budoucí silnicí potom za předem stanovenou koupí od města. "Mimo jiné to v praxi znamená, že městskou kasu nebudou ty výkupy tolik bolet - peníze od kraje nepokryjí samozřejmě všechny náklady, zaplatí nám ale nemalou část," uvedl starosta.

Velký obchvat města, respektive 4. část obchvatu do Třebíče, je součástí takzvané transnárodní trasy, která má propojit jihovýchodní část kraje Vysočina, tedy Třebíčsko a dál směrem k rakouským hranicím. Tento strategický koncept vznikl již před  dvěma volebními obdobími na kraji a jeho součástí bylo postupné rozšiřování a napřimování silnice Velké Meziříčí-Třebíč a obchvaty obcí, které na této silnici leží.

Dnes je dokončený například obchvat Oslavičky a Oslavice a také první část obchvatu Velkého Meziříčí. Ten dnes končí světelnou křižovatkou u sv. Josífka v intravilánu města, ale radnice chce logicky dokončit i 4. část obchvatu.

"Umožnilo by to hlavně tranzitní dopravě směrem od Třebíče se úplně vyhnout našemu městu a najet přímo na dálnici. To by pro nás samozřejmě znamenalo velkou úlevu, hlavně co se týká kamionů," vysvětlil Necid.

Ve věci obchvatu se radnici podařilo už loni dosáhnout velkého úspěchu. Dohodla se s krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury, že v rámci rekonstrukce krajské silnice 602 se udělá nad městem u Dolních Radslavic nový kruhový objezd, tak, jak byl plánován. Ten už je součástí velkého obchvatu a představuje ve směru od Třebíče vlastně jeho konec. Dnes už tato krajská stavba, tedy nejen okružní křižovatka u Radslavic, ale i celá komunikace až do Jabloňova,  prošla výběrovým řízením na dodavatele a bude se realizovat začátkem a v průběhu roku 2015.

Meziříčí: Řidiči kamionů nezvládají nový kruhový objezd

Dalším úspěchem jednání je zmiňovaná smlouva o společném postupu města a kraje. Symbolizuje společnou vůli obou subjektů obchvat postavit. Pokud ji krajské zastupitelstvo i zastupitelstvo města po prázdninách schválí, je otevřená cesta k získání peněz z nějakého dotačního titulu. "Jednoduše řečeno - jednání mezi krajem a městem byla úspěšná, měli bychom podepsat smlouvu a nastoupí práce a činy," uzavřel starosta Radovan Necid.

(iza, foto: Lysy/Wikimedia)