Svátek má: Oto

Regiony

Velikost textu:

Občané Třebíče vybrali 11 největších problémů města

Občané Třebíče vybrali 11 největších problémů města

V kulturním domě Fórum se uskutečnil již 4. ročník Fóra Zdravého města Třebíče, který má za cíl zapojení obyvatel do hledání problémů města. Za radnici byli přítomní všichni dosavadní místostarostové – Marie Černá, Pavel Pacal, Pavel Svoboda a Milan Zeibert.

Město Třebíč
19.říjen 2014 - 08:00

Setkání se také zúčastnila zastupitelka Danuše Milotová. Informoval o tom web města Třebíč.

V rámci svých oborů zhodnotili členové rady města řešení definovaných problémů z loňského roku. Poté zahájil ředitel Národní sítě Zdravých měst Petr Švec řízenou diskuzi několika desítek přítomných občanů, od mládeže až po seniory. Debata probíhala u osmi tematických stolů - sociální oblast, kultura, doprava, školství, životní prostředí, bezpečnost, občan a úřad a stůl mládeže.

Seznam problémů, který vzešel z debaty:

1) Chybějící chráněné bydlení pro zdravotně a mentálně postižené
2) Chybí pravidelná finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené občany
3) Eliminace zdrojů nadměrného hluku ve městě
4) Nedostatek bezbariérových a malometrážních bytů pro seniory
5) Nedostatek pracovních míst
6) Revitalizace Karlova náměstí
7) Vybudování work-outového hřiště, neboli venkovní fitness
8) Vytvoření manuálu pro organizátory akcí
9) Z kina Moravia vybudovat StudentPoint
10) Zabránit živelnému záboru zelených ploch
11) Zpřehlednění webu města

Důležitost jednotlivých problémů bude ověřena pomocí ankety. Pro představitele města je Fórum především cenným zdrojem podnětů od veřejnosti.

Obchvat Třebíče má naději, město zadá studii EIA

„Za poslední tři roky se prokázalo, že řada problémů definovaných občany na Fóru a ověřená v anketě  se v průběhu následujícího roku řešila, nebo úplně vyřešila, namátkou například zřízení SeniorPointu, přemístění provozovny ze sousedství obytné zóny, brigády pro studenty,  propojení autobusové a vlakové dopravy či zlepšení podmínek pro práci DDM. Bohužel  řešení některých problémů město nemá v pravomoci, ale vyvíjí tlak na příslušné instituce k jejich řešení. Tady je příkladem zkapacitnění průtahu městem,“ vyjádřila se Marie Černá, dosavadní politička Zdravého města.

(iza, Novinkyvysocina.cz, foto: Nostrifikator/Wikimedia)