Svátek má: Valdemar

Regiony

Velikost textu:

Na Vysočině rozkvetl klenot přírody hořeček český

Na Vysočině rozkvetl klenot přírody hořeček český

Na Vysočině právě rozkvétá hořeček mnohotvarý český (latinsky Gentianella praecox subsp. bohemica), který patří v České republice mezi kriticky ohrožené druhy rostlin a je endemitem Českého masívu.

Hořeček mnohotvarý český
22.září 2014 - 11:00

To znamená, že vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje. Historický areál zahrnuje celou Českou republiku kromě západních a severozápadních Čech a jihovýchodní a východní Moravy, dále severní Rakousko, západ Dolního Bavorska a jižní Polsko.

Na území České republiky se tento druh v minulosti vyskytoval roztroušeně až hojně. Upuštění od tradičního způsobu hospodaření znamenalo postupné snižování četnosti výskytu hořečků, na mnoha lokalitách došlo k jeho úplnému vyhynutí. Největší roli sehrálo především zrušení pastvy ovcí a koz na mnoha vhodných pozemcích.

Pro ochranu a zachování zbytkových populací hořečku mnohotvarého českého byl vypracován a praxí ověřen záchranných program. K tomu účelu bylo v České republice vybráno 73 prioritních lokalit, které jsou pravidelně sledovány. Bohužel na řadě z nich se již hořeček český několik let neobjevil. Na vybraných perspektivních lokalitách je nezbytné provádět pravidelná managementová opatření.

Z Kraje Vysočina je do monitoringu v rámci České republiky zařazeno devět lokalit. Managementové zásahy jsou prováděny v Kraji Vysočina na sedmi územích. Jsou to přírodní památky Jersínská stráň, Kamenný vrch, Na kopaninách, Jalovec a významné krajinné prvky U nádraží, Salátův kopec a návrh přírodní památky V Kučerkách. Z hlediska stálosti populací jsou nejvíce perspektivními lokalitami přírodní památka Jalovec, lokalita U nádraží a především lokalita V Kučerkách.

Sanační úpravy pomohou sedmi chráněným územím

Na těchto lokalitách jsou prováděna opatření a zásahy zaměřené na zlepšení podmínek pro výskyt hořečků, tj. pastva ovcí, převážně ruční kosení, v některých místech je nutno vyřezávat náletové dřeviny.

(iza, Kraj Vysočina, Novinkyvysocina.cz, foto: Kraj Vysočina)