Svátek má: Milan

Regiony

Velikost textu:

Jihlavská výstava představí středověké vojenství

Jihlavská výstava představí středověké vojenství

Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá výstavu "S mečem a štítem. Vojenství na Českomoravské vrchovině."Výstava, která bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 25. září, seznámí návštěvníky s vojenskou historiíregionu v období středověku, tedy ve 12. až 14. století.

Z plakátu k výstavě
23. září 2014 - 07:31

Interaktivní výstava představuje téma ranně a vrcholně středověkého vojenství v celé jeho šíři. Novinkyvysocina.cz o tom iformovala její kurátorka Pavla Lajtkepová.

Výstava se zabývá nejen obecnými tématy, jako je vojenský výcvik, průběh bitvy, technika boje, obléhání, zbraně a zbroj, platícími pro celé české a moravské země, ale také se snaží přiblížit návštěvníkovi specifika zdejší sídelní oblasti Českomoravské vrchoviny, které měly vliv na pohyby vojenských skupin či celého vojska.

Oblast Českomoravské vrchoviny je obecně chápána jako tzv. netradiční sídelní oblast, proto jsou pravěké a ranně středověké doklady osídlení či působnosti člověka na tomto území spíše sporé. Do začátku kolonizace (na počátku 13. století) byla česko-moravská hranice skutečnou periferií, dosti vzdálenou od center v Praze, Olomouci, Brně nebo Znojmě.

Přesto byla tato oblast pomezního hvozdu od pradávna osídlena. Usazovalo se zde venkovské obyvatelstvo, které se živilo hlavně zemědělstvím, chovem dobytka a prodejem produktů získaných z lesa. Další obživou obyvatelstva mohl být profit z cestovního ruchu, který probíhal po středověkých stezkách křižujících prakticky jinak nenarušený pomezní lesní hvozd.

Oblasti Českomoravské vrchoviny se v historii nedotkly žádné zásadní vojenské střety. Nicméně sídelní oblasti, které zde postupně vznikaly, bylo potřeba nějak chránit. Vznikaly první hrady, strážní místa (odtud názvy Stráž, Stražiště, Čihadlo), opevněné dvorce (Červená Řečice, Želiv, Větrný Jeníkov), z nichž se postupně stávala města obehnaná hradbami. A právě z těchto důvodů se zde vojenské ozbrojené skupiny pohybovaly.

K menším vojenským střetům zde jistě docházelo. Mohlo jít o různé sousedské spory šlechtických rodů, které začaly osidlovat zdejší kraj v souvislosti s kolonizací (od počátku 13. století), nebo šlo
o kampaně markrabských válek z přelomu 14. a 15. století.

Na výstavě bude ke zhlédnutí replika středověkého vojenského stanu s vybavením. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet výstroj středověkého bojovníka, uvidí postavy šlechtice v civilním oděvu, šlechtice ve zbroji a jeho panoše a také hlídače zemské brány. Výstavu budou doplňovat sbírkové předměty - militária z místních nálezů.

Zvláštní výstava Pohřbívání a hřbitovy v historii Jihlavy


Výstavu můžete shlédnout až do 17. listopadu. V jejím rámci proběhnou dvě tématické přednášky. Dne 2. října přednáška nazvaná Vojenství doby královské - BITVA - výcvik, taktika, logistika a možnosti vrcholně středověkého vojska při polním střetu (13.-14. století). Dne 14. října pak přednáška s názvem Vojenství doby královské - OBLÉHÁNÍ - taktika a zázemí vrcholně středověkého vojska při obléhání středověkých měst a hradů (13.-14. století). Obě přednášky přednese Pavel Macků z Národního památkového ústavu Telč.

(iza, foto: Muzeum Vysočiny Jihlava)