Svátek má: Igor

Regiony

Velikost textu:

Ornitologové s podporou Kraje Vysočina značí doupné stromy

Ornitologové s podporou Kraje Vysočina značí doupné stromy

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině už od roku 2009 provádí evidenci, značení a ochranu doupných a jinak pro ptáky významných stromů v lesích.

Ilustrační foto
28. prosince 2022 - 11:00

„Již v roce 2016 zahájil Kraj Vysočina spolupráci s ornitology a s Lesy České republiky při individuální ochraně hnízdišť vybraných druhů ptáků. V letošním roce Kraj Vysočina podpořil značení a ochranu doupných stromů celkem 120 tisíc korun. Úspěšnost tak zvaně chráněných hnízdění je prokazatelně vyšší než v případech, kdy s lesníky a vlastníky lesních pozemků nebyla navázána spolupráce a nebyli nijak informováni o doupném stromě v jejich lese,“ říká radní Kraje Vysočina Pavel Hájek za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí.
 
Za doupné jsou označovány stromy s dutinami vhodnými k rozmnožování živočichů. Vznikají rozkladnými procesy dřeva například po vylomení větve, nebo jsou vytesány šplhavci – strakapoudy, žlunami nebo datly. Hnízdí v nich ptáci, od drobných pěvců – sýkor, brhlíků, šoupálků nebo lejsků – přes kulíška nejmenšího, sýce rousného a holuba doupňáka až po puštíka obecného. K rozmnožování slouží také netopýrům a některým dalším druhům savců – třeba plšíku lískovému, plchu velkému nebo veverce obecné. Dalším mnoha druhům potom poskytují úkryt. Pro bezobratlé živočichy, například mravence nebo brouky, představují prakticky celý životní prostor, jsou tedy důležitými prvky lesního prostředí.

Nebývalý rozsah těžeb, jejich automatizace velkými stroji i nedostatek lidských zdrojů často neumožňují lesníkům vyznačit významné stromy k ponechání. Od roku 2019 bylo s finanční pomocí Kraje Vysočina obnoveno značení  3 700 doupných stromů, které v terénu provádí ornitologové. Na kmen stromů ve výšce kolem 150 cm se barvou namalují 2–4 modré rovnostranné trojúhelníky. Většina doupných stromů byla označena na pozemcích ve správě státního podniku Lesy České republiky. Do spolupráce se zapojilo i několik dalších vlastníků lesa. Značení a jeho obnova probíhá postupně a současně v několika oblastech dochází k pravidelné kontrole obsazenosti doupných stromů.V rozsáhlých lesích kolem vrchu Javořice je od roku 2006 sledována místní populace sýce rousného. V roce 2022 zde bylo zkontrolováno 311 stromů s dutinami, které byly potenciálně vhodné pro hnízdění dutinových hnízdičů. Celkem 10 doupných stromů bylo obsazeno sýcem rousným, 74 holubem doupňákem a 13 datlem černým. K hnízdění dutinových ptáků tedy posloužilo minimálně 31 % kontrolovaných doupných stromů, přičemž uvedená hodnota odpovídá dlouhodobým výsledkům. „Ponechávání doupných stromů v lesích je důležitým krokem k zachování životního prostoru pro řadu živočichů a obnovu biodiverzity našich lesů," dodává na závěr radní Pavel Hájek.

Novinkyvysocina.cz informovala Jitka Svatošová, tisková mluvčí, Kraj Vysočina.

(rp,novinkyvysocina.cz,foto:arch.)Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
67%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%