Svátek má: Ferdinand

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Sportujeme hodně, nebo málo?

Podporuje stát sportovní aktivity mládeže i dospělých? Pečujeme vědomě a preventivně o svoje zdraví? Do jaké míry ovlivnila pandemie Covid-19 pohybové aktivity občanů?

V minulých pěti komentářích jsem Vám představil většinu výsledků exkluzivního průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát. Dnes již nebudu předkládat odpovědi na konkrétní otázky v grafech, ale pokusím se výsledky uvedeného průzkumu stručně shrnout v několika bodech.
  • Občané dospělé populace se v porovnání se začátkem roku věnují sportování méně. Více než třetina dospělých nesportuje vůbec. I před epidemií Covid-19 nebyl ale podíl sportu v životě lidí dostačující.
  • V poslední době klesá počet lidí, kteří dávají přednost organizovanému sportování, a naopak se zvyšuje procento lidí, kteří raději sportují individuálně.
  • Většina občanů (cca 70 %) se domnívá, že stát nedostatečně podporuje pohybové aktivity dětí a mládeže. Téměř třetina občanů si myslí, že v ČR není dostatek veřejně přístupných hřišť, na kterých by mohly jejich děti sportovat.
  • Většina lidí (cca 60 %) si myslí, že finanční podpora sportu státem by měla prioritně směřovat do oblasti sportování dětí a mládeže.
  • Nemají-li sportovní aktivity a aktivní podpora zdravého životního stylu místo v životě dospělých, budou touto skutečností ovlivněny také jejich děti. Cca 50 % dospělých i jejich dětí neřeší způsob stravování, nesnaží se pozitivně ovlivňovat svoji tělesnou hmotnost atd.
  • Téměř polovina dětí a mládeže organizovaně sportuje, což akcentuje úlohu sportovních spolků, které mají velký podíl na tom, zda dítě bude aktivně sportovat i v dospělosti. Z výsledků průzkumu bohužel vyplývá, že se to zatím moc nedaří.
  • Zastoupení sportu a pohybových aktivit je v životě nejen dospělých, ale zejména dětí a mládeže, žalostně nízké (i když tyto výsledky mohly být u dětí částečně ovlivněny dobou, kdy průzkum probíhal, tedy na přelomu srpna a září, kdy ještě nezačala tradiční organizovaná sportovní činnost ve sportovních spolcích).
  • Tělesná hmotnost značné části našich dětí se neúměrně zvyšuje.


Ve výše uvedených závěrech najdeme více negativních zjištění, než optimistických skutečností a předpokladů. Je zřejmé, že přiměřené pohybové aktivity v každém věku jednoznačně přispívají ke zdraví a tělesné i duševní kondici člověka, měly by se stále více stávat samozřejmou součástí zdravého životního stylu a mít tedy větší podíl ve volnočasových aktivitách lidí. Zdravé sportovní aktivity občanů by měl stát více podporovat, i když jedinci by neměli na podporu státu spoléhat, natož vinit stát z toho, že nesportují.

V rámci žádaného posunu společnosti k zdravému životnímu stylu by mělo být sportování zastoupeno v celé populaci více. O své tělesné i duševní zdraví by se měl starat každý sám, ale jistě je k tomu potřebná vyšší míra státní podpory.

Věřme, že nová politická reprezentace se bude i o výsledky tohoto průzkumu zajímat a bude činit konkrétní kroky pro zvýšení podílu sportu v životě našich občanů a tím i ke kvalitativnímu posunu v oblasti zdravého životního stylu společnosti. Zatím jsem zaznamenal podněty na zdražení nezdravých potravin, s napětím ale budeme sledovat všechny následující kroky politiků, které, snad jen pozitivně, ovlivní sportování našich občanů.

Odsunutí podpory sportování na „pozdější dobu“ a zdůvodnit to tím, že nyní jsou před námi důležitější priority, by bylo velmi krátkozraké a neodpovědné. Není totiž pochyb o tom, že zlepšující se fyzická i duševní kondice lidí je pro každou společnost zcela zásadní a nezbytná.

Zdeněk Ertl

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%