Svátek má: Igor

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.


Děti tráví čím dál více času před obrazovkami, sedí ve školních lavicích a mají méně příležitostí k hrám na venkovních prostranstvích. Existuje několik faktorů, které přispívají ke stagnaci pohybové aktivity u dětí. V tomto článku se podíváme na některé z nich.

Technologie a digitální atrakce

Vývoj moderních technologií s sebou přinesl nepřeberné množství digitálních atrakcí, které zaměstnávají a pohlcují dětskou pozornost. Televize, počítače, chytré telefony, tablety či herní konzole jsou nyní běžnou součástí života dětí. Mnoho dětí tráví hodiny hraním videoher nebo sledováním televize, což vytváří a upevňuje pasivní způsob života a snižuje jejich motivaci k fyzické aktivitě.

Nedostatek volného času a zatížený školní rozvrh

Nárůst požadavků ve školním prostředí a množství domácích úkolů omezuje čas, který mají děti k dispozici pro sportování a volnočasové aktivity. Mnohé děti mají také nabité plány volného času, doučování a přemíra rozmanitých zájmových kroužků bývá pro mnoho dětí stresujícím a vyčerpávajícím faktorem. Neúměrně velké množství volnočasových aktivit paradoxně vede k nedostatku volného času a minimu prostoru pro spontánní pohyb a hry.

Nedostatečná podpora a motivace ze strany rodiny

Podpora rodinného prostředí je pro rozvoj zájmu dětí o sport a pohybové aktivity klíčová. Pokud rodina neposkytuje dostatečnou podporu a motivaci, může to vést k nedostatku zájmu dítěte o sport. Rodiče by měli své děti přiměřeně a vhodně o výhodách pohybu informovat a motivovat je také osobním příkladem. Podstatnou překážkou v rozvoji pohybových dovedností dětí může být nedobrá finanční situace rodiny.

Nedostatek fyzické aktivity ve školách

Školní programy se velmi často zaměřují více na akademické vzdělávání než na fyzickou aktivitu. Snížený čas vyhrazený pro školní tělesnou výchovu ke zvýšení zájmu dětí o sport také nepřispívá. Kvalita výuky a zábavy spojené s fyzickými aktivitami závisí také na kvalifikaci a zájmu učitelů tělesné výchovy i na infrastruktuře sportovních zařízení.

Sociální tlak a nedostatek sebevědomí

Některé děti pociťují v souvislosti se sportováním sociální tlak, pramenící z nedostatečných dovedností, obav z horšího výkonu, posměchu vrstevníků, nebo i dospělých apod. Všechny negativní zkušenosti samozřejmě často vedou k nedostatku sebevědomí, snížené motivaci k pohybu a následnému odmítání sportovních aktivit.

Nedostatek vzorů a inspirace

Ke kladné a pozitivní identifikaci se světem sportu potřebují děti také konkrétní lidské vzory a inspirace.  Vzory může dítě najít ve svém blízkém okolí, nebo i v dnes velmi atraktivním mediálním prostoru. Příklady oblíbených lidí z okolí, nebo známých sportovních osobností mívají často schopnost motivovat děti k větší fyzické aktivitě.Jaký je výsledek?

Sportujících dětí v poslední době ubývá a snižuje se jejich pohybová gramotnost. Moderní technologie, nedostatek volného času, chybějící podpora rodiny, málo důrazu na fyzické aktivity ve školách, sociální tlak a absence pozitivních vzorů jsou jen některé z faktorů, které přispívají k tomuto problému. Je důležité vytvářet prostředí, které bude sportovní aktivity dětí přímo i podprahově podporovat. Rodiny, školy a různé komunity by měly spolupracovat na vytváření příležitostí pro zapojení dětí do atraktivních fyzických aktivit tak, aby děti mohly intenzivně a zábavnou formou objevovat radost a výhody, které sport přináší. Pohyb a sport mají jednoznačně pozitivní vliv na fyzické, emocionální a sociální zdraví dětí. Pohybové aktivity poskytují dětem zdravou formu odpočinku, zlepšují kondici, koordinaci a sílu, a také podporují sociální interakce a týmovou spolupráci.

Je důležité děti nenásilně přesvědčovat o výhodách pohybu a poskytovat jim různorodé možnosti pro fyzickou aktivitu. To může zahrnovat organizaci sportovních lig, týmových her, venkovních dobrodružství nebo jednoduchých cvičení a her, které mohou být prováděny i doma. Důležité je také vytvořit inspirativní prostředí, ve kterém jsou děti povzbuzovány, chváleny a motivovány k účasti na sportovních aktivitách bez ohledu na jejich schopnosti.

Vzdělávací instituce by měly věnovat dostatečný čas pro tělesnou výchovu ve školách a zajistit, aby učitelé tělesné výchovy byli dostatečně vyškoleni a motivovaní k poskytování kvalitního pohybového vzdělání. Nenahraditelný je pozitivní a aktivní přístup rodinného prostředí. Rodiče a příbuzní mají největší možnosti vytvářet inspirativní prostor pro pohyb a sport v rodinném životě, zejména důrazem na společné fyzické aktivity, někdy se i sami mohou pro mladou generaci stát sportovními vzory.

Není pochyb o tom, že zdravý životní styl a pravidelná fyzická aktivita mají pozitivní dopad na celkový rozvoj dětí. Důležité je nalézt rovnováhu mezi technologiemi a pohybem, aby se děti mohly vyvíjet zdravě a harmonicky.

K vytvoření aktivního a zdravého životního stylu, který našim dětem zajistí zdraví a pohodu, můžeme nejvíc přispět my, dospělí. Když se to podaří, bude silnější a odolnější celá společnost. 

Zdeněk Ertl

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Opustíš-li mne….

Opustíš-li mne….

Zdeněk Ertl 

2. září 2023
Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již více než půl druhého roku. A v této souvislosti se naši občané začali výrazně obávat, že by se válka mohla vyskytnout i na našem území.

Jak zvládneme blackout?

Jak zvládneme blackout?

Zdeněk Ertl 

29. srpna 2023
Naše moderní a technologicky vyspělá společnost je logicky závislá na stálých dodávkách elektrické energie.

Branná výchova – ano, nebo ne?

Branná výchova – ano, nebo ne?

Zdeněk Ertl 

9. srpna 2023
My zkušenější si asi ještě vzpomeneme na školní předmět branná výchova.

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Zdeněk Ertl 

4. srpna 2023
V dnešní bezpečnostně nepříjemně rozbouřené době, kdy se výrazně zvyšují obavy lidí z různých rizik včetně válečného konfliktu na našem území, je problematika připravenosti dětí na složité životní situace více než aktuální.

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%